Để đối phó với kiểu quay cóp này, có lẽ các hội đồng thi nên tổ chức sơn
hoặc dán móng tay cho các thí sinh trước khi vào phòng thi


Thay vì cấm các thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, các hội đồng thi
nên cho phép thí sinh sử dụng chúng, tuy nhiên sẽ bắt buộc để chế độ
chuông to đối với những thiết bị như thế này. Hình thức xử lý sẽ được
giữ nguyên như hiện tại.

Các giám thị hãy cảnh giác nhé, bởi trong phòng thi có những hành động tốc áo mà không phải để... sàm sỡ

"Show hàng" trong phòng thi ư? Ồ, làm gì có chuyện đó!

Khi danh tiếng của nhà sản xuất bị "bôi nhọ"

"Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau": Các vị La Hán trong thơ Huy Cận cũng phải lắc đầu chào thua


Lợi thế của "chân dài" trong phòng thi